Informacje o studiach

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Informacje o studiach

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

1. Cel i przeznaczenie.

Studia podyplomowe „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi.
Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi  budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.
Absolwenci studiów podyplomowych „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” rozwiną swoje umiejętności inżynierskie jak i menedżerskie w zakresie ogólnego zarządzania budynkiem. Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Absolwent uzyskuje również nowoczesną wiedzę dotyczącą organizowania usług FM, zgodnie z serią norm: FM PN-EN-ISO-41000

2. Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 180 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu. Zajęcia prowadzone będą od października do czerwca.

piątek 16.00 – 20.00 (1 wycieczka w ramach studiów)
sobota 9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00
niedziela 9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 na studiach podyplomowych Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem:

  • czerwiec-wrzesień 2023 – rekrutacja
  • październik 2023 – rozpoczęcie semestru zimowego
  • marzec 2024- rozpoczęcie semestru letniego
  • lipiec  – wrzesień 2024 – sesja egzaminacyjna
  • wrzesień 2024- zakończenie studiów

3. Organizator

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej

Kierownik studium: prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Sekretarz studium: mgr Agnieszka Pohl, tel. 12-617-4202, apohl@agh.edu.pl

4. Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalistów i ekspertów.

5. Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

6. Materiały dydaktyczne

Uczestnicy studiów otrzymują materiały do poszczególnych przedmiotów.

7. Dyplom

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczenia oraz zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Zajęcia realizowane na studiach odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania AGH przy ul. Gramatyka 10.


Sekretariat studiów podyplomowych  „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem”

Kontakt:

Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@agh.edu.pl
tel. 012 617-42-02

Adres:

Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10 pok. 202
30-067 Kraków

Informacje: Agnieszka Pohl