Informacje o studiach

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Informacje o studiach

Informacje o studiach

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

 1. Cel i przeznaczenie

Studia podyplomowe „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” mają na celu zrozumienie zasad i technologii oraz rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi  budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę z dziedziny związanej z funkcjonowaniem nowoczesnych budynków na każdym etapie jego realizacji (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie kompleksowej wiedzy z dziedziny funkcjonowania i zarządzania budynkiem, planowania jego rozwoju i nowych technologii, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management. To także możliwość zapoznania się ze standardami obowiązującymi na tym rynku, regulacjami prawnymi, technologiami operacyjnymi, oraz najnowszymi technologiami, które powodują dynamiczny rozwój tej branży.

Nowy program studiów nawiązuje do głównych obszarów dziedziny FM, to jest do czynników ludzkich i środowiskowych oraz działania i utrzymania budynku, zarówno w kwestiach technicznych jak i operacyjnych czy finansowych. W ramach czynników ludzkich i środowiskowych zajęcia będą nawiązywały do problemów zdrowia, bezpieczeństwa, komfortu, zadowolenia i jakości życia w miejscu pracy, a w ramach działania i utrzymania budynku do problematyki prowadzenia, utrzymania i dysponowania systemami technicznymi budynku, wyposażeniem i wybranymi elementami zewnętrznymi oraz narzędziami do obsługi technologii budynkowych i środowiska pracy (np. systemy parkingowe, systemy integracji z budynkiem), ale także czynnościami i narzędziami do zarzadzania operacyjnego oraz wsparciem nowoczesnych technologii. Program został wzbogacony o najnowsze trendy i technologie stosowane w dziedzinie Facility Management m.in. zaawansowane techniki wizualizacji, prezentacji danych czy AI, wspierające współczesnego facility managera w jego codziennej pracy. Dodatkowo całość uzupełniona jest wiedzą z zakresu metod operacyjnego działania budynku pod katem finansowym i organizacyjnym. Uczestnik otrzyma więc kompletną wiedzę na temat całości funkcjonowania budynku we współczesnych realiach technologicznych i rynkowych. Całość kursu wzbogacona jest modułem praktycznym i eksperckim, gdzie będzie możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami z danej dziedziny.

 1. Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć, łącznie 140 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów prowadzonych w wersji zdalnej i stacjonarnej (w budynku Wydziału Zarządzania AGH). Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w cyklach dwudniowych organizowanych jeden raz w miesiącu.

Organizacja roku akademickiego 2024/2025 na studiach podyplomowych Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem:

 • czerwiec-wrzesień 2024 r. – rekrutacja
 • październik 2024 r. – rozpoczęcie semestru zimowego
 • marzec 2025 r.- rozpoczęcie semestru letniego
 • lipiec  – wrzesień 2025 r. – sesja egzaminacyjna
 • wrzesień 2025 r. – zakończenie studiów
 1. Organizator

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczejul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
Kierownik studium: dr inż. Grzegorz Augustyn
Sekretarz studium: mgr Agnieszka Pohl, tel. 885 590 470, apohl@agh.edu.pl
 1. Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz specjalistów i ekspertów z branży Facility Management.

 1. Materiały dydaktyczne

Uczestnicy studiów otrzymują materiały do poszczególnych przedmiotów.

 1. Dyplom

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczenia oraz zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Sekretariat studiów podyplomowych  „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem”

mgr Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@agh.edu.pl
tel. 885 590 470

Informacje: Agnieszka Pohl