Kontakt

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Kontakt

mgr Agnieszka Pohl

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, pok. 202

telefon: 12 617 42 02

e-mail: apohl@agh.edu.pl