Program studiów

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Program studiów

Program studiów podyplomowych
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem
Edycja XV rok akademicki 2023/2024

I. Budynek inteligentny jako nowoczesny obiekt zarządzania (87 godz.)

 • Budynek inteligentny – 9W
 • Norma Facility Management – PN-EN-ISO-41000 – 5W
 • Podstawy Zarządzania Facility Management – 5W
 • FM jako kompleksowe narzędzie zarządzania bezpieczeństwem biznesu – ujęcie praktyczne – 5W
 • Strategie współpracy i koszty usług FM – 5W
 • Kosztorysowanie robót elektrycznych i teletechnicznych – 5W
 • Utrzymanie czystości jako profesja – 5W
 • Specyfika zarządzania obiektami handlowymi – 5W
 • Optymalizacja kosztów użytkowania obiektów – 5W
 • Wsparcie technologii multimedialnych dla współczesnego Facility Managera – 5W
 • Zarządzanie obiektem komercyjnym. Komercjalizacja obiektów biurowych i handlowych – 3W
 • Usługi FM dla ludzi i organizacji – 5W
 • Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości w zarządzaniu nieruchomością – 5W
 • Technologie smart w obszarze Facility Management – 5W
 • Wymogi prawne ciążące na właścicielach oraz zarządcach nieruchomości w związku z obowiązkiem prowadzeniem dokumentacji eksploatacji obiektów bud. oraz ich zastosowanie w praktyce – 5W
 • Analiza ryzyka w usługach FM i jego wpływ na ciągłość działania – 5W
 • Rynek energii – 5W

II. Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych (25 godz.)

 • Systemy ochrony mienia – 5W
 • Laboratorium – Systemy automatyki budynkowej 5L
 • Systemy ratowania życia – 5W
 • Pojęcie poziomu bezpieczeństwa oraz metodyki jego oceny – 2W
 • Teoria odnowy urządzeń – 3W
 • PropTech w służbie bezpieczeństwa – nowoczesne technologie w branży nieruchomości – 5W

III. Systemy zapewnienia komfortu fizycznego w budynkach inteligentnych (20 godz.)

 • Systemy komfortu i transportu w budynku – 5W
 • Zarządzanie przestrzenią pracy – 10W
 • FM Green – 5W

IV. Systemy techniczne w budynkach inteligentnych (20 godz.)

 • Systemy zasilania awaryjnego, integracja systemów sterowania – 5W
 • Zarządzanie instalacjami sanitarnymi – 5W
 • Systemy elektryczne – 5W
 • Systemy oświetlenia budynku – 5W
 • Niekonwencjonalne źródła energii – 5W

V. Systemy informatyczne w budynkach inteligentnych (23 godz.)

 • Sieci komputerowe – infrastruktura inteligentnego budynku – 10W
 • Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management – 8W
 • Infrastruktura Data Center i usługi świadczone przez Data Center – 5W

VI. Facility Management w praktyce (5 godz.)