Program studiów

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Program studiów

Nowy program studiów podyplomowych
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem w roku akademickim 2024/2025

Edycja XVI – 140 godzin zajęć dydaktycznych

 

Moduł I. Budynek inteligentny jako nowoczesny obiekt zarządzania (21 godz.)

Budynek inteligentny 3W
Norma Facility Management – PN-EN 15221 3W
Podstawy i specyfika zarządzania Facility Management (w tym outsourcing i in-house) 6W
Wymogi prawne ciążące na właścicielach oraz zarządcach nieruchomości w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich zastosowanie w praktyce. 3W
Usługi FM dla ludzi i organizacji 3W
Analiza ryzyka w usługach FM i jego wpływ na ciągłość działania 3W

Moduł II. Wybrane aspekty operacyjne zarządzania inteligentnym budynkiem (23 godz.)

Strategie współpracy i koszty usług FM 5W
Wybrane zagadnienia finansów i rachunkowości w zarządzaniu nieruchomością. Przygotowywanie ofert na usługi zewnętrzne 5W
Optymalizacja kosztów użytkowania obiektów (w tym zużycia energii i mediów) 5W
Zarządzanie procesowe 3W
Utrzymanie czystości jako profesja 5W

Moduł III. Wybrane aspekty zarządzania budynkiem inteligentnym (30 godz.)

Narzędzia informatyczne wspomagające Facility Management 3W+5C
FM Green (LEED, BREAM) 3W
FM jako kompleksowe narzędzie zarządzania bezpieczeństwem biznesu – ujęcie praktyczne 5W
BHP i systemy ratowania życia 3W
Obsługa infrastruktury krytycznej pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego, teleinformatycznego, technicznego i fizycznego osób, usług i systemów 3W
Teoria odnowy urządzeń w ujęciu praktycznym 3W
Zarządzanie przestrzenią pracy 5W

Moduł IV. Systemy techniczne w budynkach inteligentnych (41 godz.)

Zintegrowane Systemy automatyki i sterowania  w budynkiem 5W
Systemy elektryczne. Systemy zasilania awaryjnego. Systemy alternatywnych źródeł zasilania (PV) 5W
Systemy oświetlenia budynku 3W
Sieci strukturalne, infrastruktura sieciowa, Data Center 5W
Systemy komfortu i transportu w budynku 3W
Systemy zarządzania bezpieczeństwem życia i mienia w budynku 5W+5L
Technologie multimedialne 5W
Obsługa techniczna budynku 5W

Moduł V. Nowoczesne technologie w budynkach inteligentnych (14 godz.)

Technologie smart w obszarze Facility Management 3W
Nowoczesne trendy w architekturze i budownictwie 3W
Robotyka i systemy zdalne, AI w FM 3W
PropTech  – nowoczesne technologie w Facility Management 5W

Moduł VI. Facility Management w praktyce (11 godz.)