Rekrutacja

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Rekrutacja

Rekrutacja na XV edycję studiów podyplomowych Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 została zamknięta.
Uruchomienie kolejnej edycji studiów planujemy w nowym roku akademickim .
Zapraszamy