Rekrutacja

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Rekrutacja

Zapraszamy na nową edycję studiów podyplomowych Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem w roku akademickim 2024/2025!

Zajęcia dydaktyczne na 16. edycji studiów podyplomowych będą realizowane w oparciu o nowy program z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie stacjonarnej.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe oraz niezbędne dokumenty i przyjmowanie zgłoszeń

  1. I) Niezbędne dokumenty i przyjmowanie zgłoszeń
  1.  
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  3. Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych
  4. Do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych
  1. II) Rekrutacja będzie prowadzona od 1 czerwca do 30 września 2024 r . lub do momentu wypełnienia limitu miejsc.

Podstawą kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń. Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 16 osób, maksymalna liczba uczestników to 30 osób

III) Opłata za studia Odpłatność jednorazowa za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 6 500 zł lub w dwóch ratach po 3250 zł każda. Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:

I rata: 3 250 zł do dnia 30 września 2024 r.

II rata: 3 250 zł do dnia 31 stycznia 2025 r.

Numer konta dla wpłat: (zostanie podany po zakwalifikowaniu się kandydata na studia)

 

Studia rozpoczynają się w październiku 2024 r. i trwają do czerwca 2025 r.

Serdecznie zapraszamy!

–> Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem –>