Wykładowcy

Przewiń stronę w dół klawiszem scroll lub PgDown

S c r o l l / P r z e w i j a n i e

Wykładowcy

dr. inż. Grzegorz Augustyn

kierownik studiów

 1. US dr hab. inż. Iwona Foryś – Wydział Nauk Humanistycznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
 2. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 3. dr. hab. inż. Jerzy Mikulik – Wydział Zarządzania AGH
 4. Dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo – Wydział Zarządzania AGH
 5. Mgr inż. Jacek Gola – Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
 6. Mgr inż. Mikołaj Grotowski – Wydział Zarządzania AGH
 7. Płk rezerwy mgr inż. Piotr Januszewicz – Rzeczoznawca w zakresie Technicznej Ochrony Mienia. Współtwórca i pierwszy Szef Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych
 8. Mgr inż. Andrzej Jachimczak – Dyskret Sp. z o.o.
 9. Mgr inż. Andrzej Kotarba – Mavika Management
 10. Mgr inż. Marek Krauze – Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
 11. Mgr inż. Daniel Małysa – DM Project
 12. Mgr inż. Zbigniew Mazurek – Menpresa
 13. Mgr inż. Krzysztof Zieliński – Ataba Sp. z o.o.